Dokumenty na stiahnutie
NÁZOV DOKUMENTU ODKAZ NA STIAHNUTIE DÁTUM ZVEREJNENIA
Výzva poslancov PSK 2023 - Dedina ožíva stiahnúť výzvu (PDF) 06.12.2023
Výzva poslancov PSK 2022 - Dedina ožíva stiahnúť výzvu (PDF) 02.12.2022
Zmluva č.5062022/OPR o poskytnutí dotácie stiahnúť zmluvu (PDF) 11.07.2022
Krátky popis projektu "Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel" stiahnúť popis projektu (PDF) 15.12.2021
Zmluva o dielo - autobusové zastávky stiahnúť zmluvu (PDF) 21.10.2021
VO Záznam z prieskumu trhu na autobusové zastávky z 28.9.2021 stiahnúť záznam (PDF) 29.9.2021
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS Dukla na obdobie 2019-2027 stiahnúť dokument (PDF) 25.10.2019
Dodatok č.1 k ZoD č.1/2019 revitalizácia verejných priestranstiev v obci Pstriná stiahnúť dodatok (PDF) 20.12.2019
Zmluva o dielo na zhotovenie stvebných prác č.1/2019 stiahnúť zmluvu (PDF) 25.10.2019
VO Záznam z prieskumu trhu na revitalizáciu VP z 23.10.2019 stiahnúť záznam (PDF) 24.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk - revitalizácií VP stiahnúť výzvu (PDF) 15.10.2019